Veļi māžojas.

72. A. Gari-Juone no 50 g. v. Somu Ontona Līksnas pag.

Beja vīni vaci, vaci kopi un tur iztaisīja muoju. Kai tik vokors, vīns izlein uz pakša un sviļpoj un tod svilpuodams īt nu vīna gola leidz ūtram pa jumtu, ka vysas molas tai i brakš. Kad saiminīks guļ, nazkas daīt kluot un nūraun deķi, tod jis pajem vēl deķi un apsasadz. Daīt - raun jū aiz motim. Ūtrā dīnā jis aizīt da baznīckungam un pastuosta, ka navar dzeivuot. Baznīckungs atguoja un vysu apsvētēja, pēc tam saiminīkam lyka mīru.