Veļi māžojas.

77. A. Miezone Saukā. Latvju kultūras kr.

Pie Saukas Dešu kroga kapiem ap pusnakti braucot vezums paliekot tik smags, ka zirgi nevarot pavilkt. Pie tiem pašiem kapiem nakts laikā cilvēki maldoties un nekad nevarot atrast īsto ceļu.

P i e z ī m e. Teikās no 77. līdz 81. numuram darbojas neredzami jeb nenoteikti veļi. P. Š.