Veļi māžojas.

79. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

Koku-muižas kungs Klēģers bijis Burtnieku muižas kunga brālis. Kad nu pirmais nomiris, tad Koku-muižu nopircis viens cits bagāts kungs, kas savā jaunā pilī sataisījis lielas dzīres un ieaicinājis daudz viesu. Kad viesi sanākuši un nosēdušies pie galda, tad caur viesu istabu izgājis tik stiprs vējš, ka pat galda trauki sakustējušies, lai gan visas durvis un logi bijuši cieti. Viesi ļoti nobijušies, domādami, ka tas vējš bijis mirušā kunga gars. Arī pats jaunais muižas īpašnieks tur vairs negribējis dzīvot un ietaisījis tur pusmuižu, kur dzīvojuši tikai strādnieki.