Veļi māžojas.

81. O. Preiss no A. Ilgašas Galgauskā.

Senos laikos tagadējās Vecgulbenes baznīcas vietā bijusi koka baznīca, zem kuŗas bijuši pagrabi. Vienā pagrabā bijusi vīna noliktava, bet pārējos mūrēti dzīvi cilvēki, sevišķi tādi, kas svētdienās strādājuši, vai arī kungiem neklausījuši. Reiz baznīcas kalniņš sācis brukt, baznīca iegāzusies upē un nogrimusi. Uzcēluši jaunu baznīcu, kurai stabos iemūrējuši cilvēkus. Visi domājuši, ka cilvēku gari esot baznīcu apgāzuši. No jauna baznīcu ceļot, pamatos cilvēku vairs nemūrējuši.