Velis tiek nēsāts.

8. Kārlis Skujiņa no Kārla Mežuļa Bilskas pagastā.

Reiz mācības meitas vecās Trikātas pils drupās atradušas mirona galvu un viena mācības meita to iesviedusi ezerā. Nakti sapinīs pie meitas nācis mironc bez galvas un mācies meitai virsū, lei atdodot viņam galvu. Meita dabūsi krampus un pēc pāra dienām lielās mokās nomirusi.

P i e z ī m e. Reiz Kāpuru kalna kapsētā izaruši divi cilvēku galvas un pārnesuši mājā. Tad miroņi pikti nākuši sapņos, lai tūdaļ nesot galvas atpakaļ, jo viņiem pašiem galvu vajagot. J. Upītis Gatartā (LP, VII, I, 84, 16).