Veļi moka cilvēkus.

9. Milda Mālmeistere Nurmuižā.

Nurmuižas Papīšu ciemā zviedru kaŗa laikos atjājusi viena zviedriete. Tā iegājusi rijā un apgūlusies krāsns priekšā, sākusi tur naudu skaitīt. Saimnieks pa to laiku kurinājis krāsni, un ienākot zviedrietei, paslēpies. Zviedriete aizmieg, zobenu nolikdama blakus.

Saimnieks klusu pielien tai klāt un nocērt galvu. Iebāž mironi maisā, aizved Dzegužu dārzā apglabāt. Zirgu aizved Rozes mežā - tas vēl tagad reizēm tur zviedzot. Tagad Dregužu dārzā spokojas. Tā kāds vīrs reiz apgūlies dārzā un mana, ka kas velk viņu aiz kājām, bet viņš gulējis tikai tālāk. Tā vilkts trīs reizes, pēdējo reizi pievilkts līdz ūdeņa malai, un kājas jau mirkušas ūdenī. Cits atkal redzējis tur suni, cits zirgu. Arī Papīšu īpašniekiem nekas dzīvē neizdodas.