Veļi moka cilvēkus.

10. J. A. Jansons Nogalē.

Viena sieviete iegājusi mironu pagrabā, durvis aizkritušas cieti un viņa nav varējusi tikt ārā. Tad viena balss saukusi: «Ja tu neiesi ārā, tad es tevi tā sitīšu gar sienu, kā pieci gadi tavas smadzenes varēs pazīt!» - Tad sieva lūgusies, ja neapžēlojas par viņu, lai apžēlojas vismaz par tiem, kas zem viņas sirds. Tad balss atbildējusi: «Tas ir piedots pat debesīs!» Tūliņ durvis atvērušās un sieva izgājusi ārā.