Veļi moka cilvēkus.

13. J. A. Jansons Nogalē.

Vienai sievai nomiris vīrs. Viņa līķi apkopusi un nolikusi klētī. Vakarā viņai palicis tā bailīgi ap sirdi un viņa dzinusi suni ārā, lai sargā māju. Bet suns negājis ne par ko no istabas ārā. Nu sieva nolēmusi visu nakti palikt nomodā. Te ap divpadsmitiem atvērušās istabas durvis un vīrs nācis viņai virsū. Bet suns meties nācējam virsū un nu abi sākuši sīvi cīnīties. Sieva no bailēm izlēkusi pa logu un skrējusi uz kaimiņu mājām. Kad atnākusi otrā rītā ar kaimiņu ļaudim, tad atraduši mironi ar pārkostu rīkli uz sliekšņa guļam. Suns sievu bija izglābis.