Veļi nogalina cilvēkus.

6. P. Šmits no P. Zeltiņas Vidzemes Katrīnas draudzē.

Muižas mežā bijis pakāries kāds cilvēks. To noņēmuši no koka, aizveduši uz krogu un gaidījuši ārstu apskatīšanai. Ārsts ieradies un sacījis, kam ir bailes, tas lai iet projām. Visi arī aizgājuši, tikai viens saimnieks palicis sacīdams: «Ko nu no tādiem niekiem bīsies?» Vakarā viņš aiziet uz māju un liekas mierīgi gultā gulēt. Sapnī viņš redz, ka viņam pienāk klāt kāds melns kungs un saka, lai parakstot kādu papīru. Saimnieks prasa: «Kas tai papīrā rakstīts?» Kungs saka: «Tur stāv rakstīts, ka tev pēc pusgada jāmirst. Saimnieks gan negrib rakstīt, bet kungs tā uzspiežas, ka nevar pretī turēties. Rītā saimnieks stāsta savu sapni citiem, bet tie tik smejas, ka viņš tik esot sasabaidījies no nokārušās cilvēka un tāpēc murgojot tādus niekus. Visi arī to gadījumu aizmirsuši, negriezdami uz sapni nekādu vērību. Taisni tanī dienā, kad pagājis pusgads no minētā notikuma, saimnieks palicis vājprātīgs. Viņu aizveduši uz slimnīcu, kur tas pēc īsa laiciņa nomiris.