Veļi nogalina cilvēkus.

7. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

Vienai meitai bijusi nejauka māte. Kad vecene saslimusi, tad teikusi uz savu meitu: «Kad es nomiršu, tad tu man ap galvu apsien to lakatiņu,» un vecene meitai rādījusi pavisam vecu lakatiņu.

Vecene drīz vien nomirusi. Viņu saģērbuši un ielikuši zārkā. Meita apsējusi vecenei ap galvu gluži jaunu lakatiņu, jo novēlētais bijis pagalam vecs un nesmuks.

Bet visas naktis līdz bēŗu dienai meita nevarējusi pa naktim lāga gulēt un sūdzējusies, ka tai izliekoties, ka to kāds ar aukstām rokām žņaudzot.

Bēŗu dienā bērinieki sēdušies ap goda galdu. Viena maza meitene redzējusi, ka istabā ienāk nomirusī vecene un nostājas savai meitai aiz muguras. Agrāk jau bijuši arī tādi cilvēki, kas varējuši redzēt visu, ko mironi dara. Vecene raustījusi sev ap galvu apsieto lakatiņu un dusmīgi skatījusies uz savu meitu. Tad viņa sākusi meitu žņaugt. Meitenei, kas visu redzējusi, palicis bailes un tā līdusi tik savai mātei tuvāk un nekā neēdusi. Māte meitenei prasījusi, kas tai esot. Meitene nestāstījusi. Kad veceni apstāvējuši, tad tā gulējusi zārkā.

Uz kapsētu braucot, meitene izstāstījusi visu savai mātei. Māte teikusi, lai skatās, vai tagad vecene ir kur redzama. Ne, meitene tās nekur neredzējusi. Veceni aprakuši. Kad uz māju braukuši, tad nomirušās vecenes meita uzsēdusies uz līķa vāģiem. Vecene skrējusi vāģiem no pakaļas, ar rokām pie tiem turēdamās.

Kad bērnieki iebraukuši māsā, tad nomirusī vecene istabā nenākusi. Viņa aizgājusi uz kūti. Priekš vakariņām meitas gājušas uz kūti lopus kopt. Nomirušās vecenes meita ar aizgājusi.

Bet kūtī viņa drīz vien sākusi kliegt. Tai esot tik nelabi, teikusi vecenes meita, tā vien liekoties, ka to kāds žņaugtu. Meita nomirušo māti nevarējusi redzēt.

Pēc vakariņu galda atkal vecene stāvējusi aiz muguras savai meitai un to žņaugusi. Kad meita gājusi gulēt, tad vecene tai apgulusies līdzās. Meita nedabūjusi visu nakti miera, jo to pastāvīgi žņaugusi viņas pašas nomirusī māte. Mazā meitene visu to redzējusi un stāstījusi savai mātei.

Pēc trīs dienām vecene savu meitu nožņaugusi.