Veļi nogalina cilvēkus.

9. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Tēvs nomiris un viņam pakal palikuši divi dēli, meita un sieva. Nomirušo tēvu aiznesuši uz klēti un ik rītus gājuši pie viņa dievvārdus turēt. Bet naktī tēvs cēlies augšā, ienācis istabā un gājis pie visām gultām un apskatījis gulētājus. Tad viņš atkal izgājis no istabas un aizgājis uz klēti. Rītā to atraduši atkal zārkā, bet līdz pusei atsegtu.

Tēvu aizseguši, noturējuši dievvārdus un mājinieki atkal. aizgājuši.

Nākošā naktī tēvs atkal nācis uz istabu. Otrā rītā to atraduši atkal atsegtu. Tā tas gājis līdz bēŗu dienai. Pēc bērēm tēvs vairs nenācis savus palicējus apskatīt.

Divu gadu laikā nomirusi visa famīlija.