Veļi nogalina cilvēkus.

12. E. Poriete Lubānā, A. Aizsila kr.

Aiz Lubānas atrodas kanava, ko sauc par Milgrāvi, Patmaļgrāvi, Dzirnavgrāvi, kā nu kuŗais. Šie trīs nosaukumi ir parastākie, visvairāk lieto Patmaļgrāvi. - Senāk, tur, kur ir tagad tilts, bijušas dzirnavas. Stāsta, ka dzirnavnieks nosities. Pēc tam, kaŗa gados, arī citi cilvēki tur nositušies. Ļaudis runāja, ka dzirnavnieks tos tur esot ievilinājis.