Veļi nogalina cilvēkus.

14. J. A. Jansons Nogalē.

Cilvēki, kas dzimuši lielā piektdienā, varot redzēt garus. Reiz tāda meita kalpojusi pie kungiem par bērnu aukli. Nakti viņa ieraudzījusi, ka ienāk istabā gaŗa sieviete, zīda drānās, ar gredzeniem un spožām ķēdēm. Piegājusi pie mazākā bērna gultiņas un uzlikusi tam roku uz krūtim. Tad dusmīgi paskatījusies uz aukli un atkal izgājusi. Bet mazais iekliedzies un nomiris. Kad meita pastāstījusi redzēto kundzei, tā teikusi. ka garā sieviete esot viņas vīra māte, jo taisni tāda tā izskatījusies, kad gulējusi zārkā. - Otra meita, kas gulējusi tanī pašā istabā, neko nebija redzējusi.