Velis nobeigts.

8. J. Platinskis Latgalē.

Vīns zoldats, atdīnējis sovu dīnasti, guojis uz sovom muojom. Lelā timsā jis daīt pi vīna cīma un pasaprosa uz naktsmuojom. Saimenīks jū pījam, pabaroj un aizvad guļēt. Zoldats dūmoj apsavērt ustubu, aizīt aiz skapa - verās: koruojas pliks cilvāks. Reitā zoldats soka uz saimenīka: «Kas tis taids par cilvāku, kas aiz skapa koruojas?» Saimenīks soka: «Itis cilvāks tī koruojas jau vairuok godu. Cik juo nagloboj, jis vis turpat koruojas. Es tevi praseitum, varbiut ka tu vareitum jū paglobuot. Es tev dūtum lobu moksu.» Zoldats padūmova pats sevī i soka: «Es jū jamūs paglobuot.» Jis pajēme tū cilvāku, aizvede uz vīnu upi, īsvīde nu tilta iudinī sacīdams: «Laidīs dibinā!» Brauc muojā, verās: plikais kai korovīs, tai koruojas. Zoldats līk tū cilvāku rotūs, dabrauc pi meža molas, izrūk dūbi i apgloboj. Brauc muojā, verās: kai korovīs, tai i koruojas. Zaldats braac otkon da meža molai un izrūk dūbi. Tod pajam ciervi, nūcārt tam plikajam golvu, īlīk kuoju storpā, īdzan apsis mītu un dasīn ar kuorklu. Atbrauc da saimenīkam, īt vārtūs: plikuo cilvāka vairuok nava. Salmenīks beja cīši prīcīgs un deve zoldatam zirgu, rotus un naudu. Zoldats brauc uz sovom muojom un ībrauc lelā mežā. Jis atsaver atpakaļ, redz : plikais cilvāks atskrīn pēc juo pakaļ, sāstas juo rotūs i brauc reizē ar jū. Par mozu šaltini verās otkon: pēc juo vēj atskrīņ plikais cilvāks bez golvas un sāstas juo rotūs. Zoldatam tīk baist, ka nazina, kū i darīt. Dabrauc pi vīnas muojas, tis plikais ar golvu soka īt vidā. Zoldats īt pa prīšku, a plikais jam pakaļ, verās : aiz golda sēd divpadsmit laupītuoju. Plikais soka uz zoldata: «Ej nes jīm tū bez golvas i svīd uz goida!» Kai zotdats svīž jū uz golda, laupītuoji aizbāg. Plikais soka: «Ej pogrobā pi zalta gubas i jem, cik vari iznest. Tev lels paldis, ka tu mani nūliki pi vītas. Brauc iz sātu un dzeivoj laimīgi!» Plikais tiuleņ izgaisa, a zoldats sāda zirgā, aizbrauca sovuos muojuos i tagad dzeivoj par kungu.

P i e z ī m e. Šī teika ir stipri saīsināta, atmetot nenozīmīgus sīkumus. P. Š.