Pērkonis nospeŗ veli.

3. Audzenieks Audzes pag. «Balss 1887. g. nr. 21. LP, VII, I, 498, 9.

Audzes pagastā īpaši piemin 1821. g. bargo vasaru, kuŗā pērkons kā šautin šāvās. Viens saimnieks, meklēdams patversmi pērkona laikā, palīdis zem apgāztas laivas. Te uz reizi sarkans kamols ieritinājies laivas otrā gala un saimnieku bargi skubinājis atstāt laivu, jo viņu, sarkano kamolu, tūliņ speršot. Tikko saimnieks paguvis izķeparāties no laivas, te arī šī bijusi lupatās sasperta. Še klāt vecīši vēl piemin, ka tādi uguns kamoli esot nomākto dvēseles, kuŗām neesot ne miera, nedz vietas, un no pērkona topot briesmīgi vajātas.