Ēni māžojas.

13. Jūlius Egle Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII I, 978.

Viens cilvēks, caur A. mežiņu jādams, ieraudzījis ļoti lielu pulku sieviešu, kas tuvāki vien nākušas un jau ķērušās zirgam pie iemauktiem. Jājējs to redzēdams, sitis ar pātagu, bet tas neko nepalīdzējis. Pēdīgi sācis plūkt sievietēm matus. Bet mati ar visu gaļu pilnām saujām vien nākuši laukā. Tā viņš tur plūcies līdz gaiļu laikam, tad sievietes pazudušas. Rītā gājis skaitīties izplūktās matu saujas: nebijuši mati, bijušas sūnas ar maziem brūklāju krūmiņiem, kuŗiem lieli gabali zemes plūcot bija izraustīti līdz.