Ēni māžojas.

14. Ziediņš Spriestiņā. Etn. IV. 1894. LP. VII, I, 978, 3.

Reiz ganiem ganot nozudušas govis. Lai gan visur izmeklējušies, tomēr govis bijušas kā zemē iekritušas. Pēdīgi viens gans uzgājis vēl līdz tam laikam nezinātu alu, pie kuras ieejas stāvējusi skaista meitiņa un lūgusi, lai ieejot, jo še esot pazudušās govis, bet gans baidījies ieiet. Lai gan vēlāk noslēpumaino alu pūlējušies atrast, bet viss bijis velti.