Ēni māžojas.

15. Fr. Pārupis Santeniekos Kurz. LP, VII, I, 946, 11.

Pie Plāņu muižas 'ielā upes. līča siena šķūņa spokojies. Reiz siena laikā vīrs zirgus pa nakti ganīdams, iegājis šķūnī uz strēķa nogulties. Nebijis vēl aizmidzis, te kas, pa durvim ienākdams, prasījis: «Vai tu jau guli?» Vīrs domādams, ka meža sargs esot, kam tā pļava jāsargā, atteicis: «Vēl jau neesmu ne aizmidzis!» un kāpis tūliņ zemē, izmeklējies, izsaucies, bet kā nebijis, tā nebijis neviena paša. Nogājis pie zirgiem un nolicies atkal gulēt; bet tik ko bijis aizmidzis, te kāds pienācis pie viņa un saucis: «Neguli uz ceļa!» Vīrs, manīdams, ka nav labi, cēlies augšā un negājis vairs gulēt.