Ēni māžojas.

18. Frīda Jākobsone Cesvainē.

Starp Cesvaini un Bučausku atrodas Balvānu birzs. Ļaudis stāsta, ka tur spoki rādoties. Tā reiz Cesvainē strādājis galdnieks, kam māja bijusi aiz Bučauskas. Vienu dienu tas gribējis iet uz māju, bet pienācis vakars. Citi gan sacījuši, lai neejot vakara laikā: Balvānu birzī spoki rādīšoties. Tomēr galdnieks neklausījis un aizgājis. Tikko ticis pie Balvānu birzs, tā piesities kāds ceļa biedrs un prasījis galdniekam, uz kurieni viņš iešot. Galdnieks atteicis skaidri un gaiši : uz māju iešot. Tā gājuši kādu gabalu abi kopā un tad svešais no galdnieka nošķīries. Nu galdniekam bijis jāiet vienam pašam caur tumšo silu. Viņš gājis, gājis - redzot: liela mūra siena stāvot priekšā. Galdnieks stipri pārbijies un sācis skaitīt tēvareizi. Tikko beidzis skaitīt, tā mūŗa siena pazudusi viņam no priekšas. Bet galdnieks atradies tanī pašā vietā, kur viņam piesities svešais cilvēks.