Ēni māžojas.

21. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

Saimnieks braucis pa pašu pusnakti no Valkas tirga. Kā nu šis pabraucis gar Birzuli un Pētera tiltīnam pāri, tā uzreiz dzirdēš, ka šim no pakaļas brauc kungi un zvārguli vie skan. Saimnieks nogriezis ceļmalā un gaidīš, lei kungi pabrauc garēm. Bet kā šis nogriezis ceļmalā, tā ar vais ne zvārguļi skanēši, ne kungi braukuši. Nu, kas ta tur cits nu bī, kā ēni vie braukāja!