Ēni māžojas.

28. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz vienam rentniekam Liepiņu siliņā (Smiltenes pagastā) bijušas briesmas. Viņš saulei ejot nācis no pļavas. Kad bijis pie Ezeriņiem lieli linu mārki), tad no Līdaciņas Kapu kalniņa puses uzreiz no meža izskrējuši trīs vīri un, četrrāpus nometušies, skrējuši graudniekam virsū. Graudnieks sācis kliegt un bēgt. Kad viņš ieskrējis mājā, tad bijis tā nokusis, ka ne elpas nevarējis atņemt.