Ēni māžojas.

30. H. Skujiņa Bilskas pag.

Bānūža muižā (Bilskas pagastā) esot veca rija, ko saucot par Slepkavu riju. Slepkavu rijā neviens nevarot pa nakti gulēt, jo gulētāju mokot žņaudzējs. Reiz viens vecis saderējis ar savu draugu uz pusstopu šņabja, ka viņš Slepkavu rijā pārgulēs pa nakti. Vakarā vecis aizgājis uz riju un nogūlies uz kula. Kad vecis gribējis aizmigt, tam mācies virsū žņaudzējs, to vāļājis un žņaudzis. Kad vecis atvēris acis, žņaudzējs stāvējis viņam bļakus. Tas bijis liels, balts vīrs un rokā tam bijis gaŗš dūcis. Žņaudzējs teicis: «Ej uz māju, neguli te!» Vecis izgājis no rijas un apgūlies pie rijas lodziņa. Bet tiklīdz vecis taisījies iemigt, žņaudzējs bijis atkal klāt, sācis gulētāju žņaugt un pavēlējis, lai iet uz māju. Vecis aizgājis labu gabalu no rijas un apgūlies uz grāvmalas. Bet arī te žņaudzējs bijis klāt, vajājis gulētāju un pavēlējis, lai iet uz māju. Beidzot večam arī bijis jāiet uz māju. Viņš derības pazaudējis, jo nevarējis pārgulēt pa nakti rijā. Kad vecis pārnācis mājā, pulkstens bijis pāri pusnaktij.