Ēni māžojas.

32. Ķ. Corbiks no 78 g. v. Mārtiņa Jukuma Jaunsaules pagastā.

Vec-Saules pagastā Bibuku mājās atrodas 200 g. veca ŗija. Neviens nevarējis šai rijā nakti pavadīt, jo šeit rādījušies spoki. Visi, kas tur nakti iekšā atradušies, mocīti un plēsti aiz matiem. Reiz viens vecs vecītis aizgājis uz riju gulēt. Ap pusnakti sācis kāds vecīti aiz kājām raut. Vecītis nesacījis nekā: kas būs, tas būs. Kad vecītis bijis aizrauts līdz krāsns mutei, piepēži iedziedājies gailis. Līdz ko gailis beidzis dziedāt, pazudis arī spoks un tā palicis vecītis neaizkārts.