Ēni māžojas.

37. K. Vieglais no A. Bodnieka Krapes pag.

Agrākos laikos uz viena kalna, ceļa malā, atradies ozols. Naktīs, kad muižas kalps, kas jājis paziņot saimniekiem, ka jāierodas klaušās, jāja šim ozolam gaŗām. Jājot gar šo ozolu, pie viņa piestājusies viena melna jaunava uz melna zirga un jājusi viņam kādu gabaliņu līdza. Arī citiem gaŗāmgājējiem šinī pašā vietā rādījies spoks. Ja cilvēks gājis kājām, tad arī spoks gājis kājām, ja cilvēks braucis, arī spoks braucis, ja cilvēks jājis, arī spoks jājis u. t. t.