Ēni māžojas.

39. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Reiz viens vecs vīrs krēslā gājis gar Palsmanes mācītāja muižas birzi. Birzī viņam piesitušās divas baltas preilenes un aicinājušas, lai nākot šām līdz, iešot uz Stapariņiem (māja Aumeisteŗu pagastā) kāzās. Vecais vīrs brīnījies: ne jau Stapariņos kāzu esot, ne ar šis iešot. Viņš gājis tik tālāk savu celu. Kad vecais vīrs bijis pagājies labu gabaliņu, tad atskatījies. Viņš vairs neredzējis nevienas preilenes, tās bijušas, kā ūdenī iekritušas.