Ēni māžojas.

40. H. Skujiņa Bilskas pag.

Tai vietā, kur tagad ir Rībene (māja Bilskas pagastā), vecos laikos bijis liels sils. Sila malā, uz kalniņa, netālu no tagadējās mājas, naktīs bieži vien gadījies redzēt trīs plikas preilenes, kas dancojušas. Kad silu nocirtuši, arī vēl tad dancotājas rādījušās. Tās dancojušas tā ap pusnakti, retu reizi arī dienas vidos. No dancotājām visiem bijis bailes un tādēļ neviens labprāt pa naktim caur silu nebraucis.