Ēni māžojas.

43. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Viena sieva pa vasaru lasījusi mežā ogas. Pie viņas pienācis melns jaunskungs un teicis: «Sieva, vai tev nav bail?» Sieva atteikusi: «Ko es baidīšos, mēs jau esam četri: es, Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars.» Jaunskungs gājis Prom. Sieva gribējusi redzēt, kur viņš aiziet, un pagriezusi galvu uz to pusi, kur aizgājis. No tā laika sievai palikusi šķība galva.