Ēni māžojas.

44. Ņīna Gruzna Stukmaņos.

Reiz viens pliks vīrs nācis no Rāmuļu ezera. Plikais iegājis viena skrodeŗa priekšnamā un uzrāpies uz paspārni. Skroderis istabā šuvis. Pārējie mājnieki bijuši aizgājuši uz deramo dienu. Skroderis mēneša gaismā pliko ieraudzījis un paņēmis cirvi. Te uz reizi, plikais nokrīt no paspārnes, ka paukš vien. Skroderis tam sviedis ar cirvi, bet plikais tūliņ pazudis: dūmi vien nokūpējuši.