Ēni māžojas.

45. Talsos T. Dzinterkalna krājumā.

Viens zemnieks, no kroga mājā ejot, saticis uz lielceļa braucēju. Ratos sēdējis kāds kungs, uz buka kučērs. Iejūgti bijuši divi melni zirgi. Kad braucējs viņam bijis piebraucis pavisam tuvu, tad kungs uzaicinājis zemnieku braukt līdzi. Zemniekam tas bijis pa prātam. Viņš uzsēdies kučēram blakus uz buka, un nu viņi sākuši braukt tik ātri, ka galva reibusi. Bet zemniekam vajadzējis no lielceļa nogriezties pa taku uz mājām. Viņš lūdzis apturēt zirgus, pēc kam arī nokāpis. Viens acu mirklis, braucēji bijuši no acim pazuduši. Te viņš sācis manīt, ka viņam no sēdēšanas visa miesa kā ar adatām sadurta. Nu viņš arī tikai redzējis, ka viņam drēbes bijušas sarautas, un pie viņām karājušās skujas. Tā tad viņš bijis sēdējis un braucis uz skujām, kuŗas kāds spoks bijis pārtaisījis par ratiem.