Ēni māžojas.

46. A. Vaskis Tukumā.

Tukuma apkārtnē Ozolmuižas kalpu mājās stipri spokojumos, sevišķi istabas augšā. Tur bieži redzēta pelēka sieva staigājam. Vakaros un nakti bijusi bieži dzirdama kāpšana pa istabas augšas trepēm, lejā un augšā, lejā un augšā. Kad gājuši skatīties, nekas nebijis redzams. Istabā šad tad redzēts gaŗš pelēks vīrs. Reizēm tas sēdējis gultas galā labi ilgi, bet tad Piepēži nozudis. Kāda sieva vakarā gājusi istabas augšā un atstājusi augšienes durvis vaļā. Te uzreiz durvis ar lielu sparu aizcirtušās ciet, kaut gan caurvēja tur nemaz nebijis. Ka sieva iedegusi uguni, tā gaŗām viņai paskrējusi kā ēna un kaktā kautkas nožvākstējis. Kad sieva atgriezusies istabā, tā bijusi viscaur slapja no lielām bailēm.