Ēni māžojas.

47. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Aumeisteŗu muižas lielās kūtīs nevarot neviens cilvēks gulēt, jo to mokot žņaudzējs. Reiz muižas modernieks gulējis kūtī dienas vidu. Tiklīdz viņš aizmidzis, tam mākušies virsū vērši un sākuši to badīt. Kad modernieks pamodies, tad bijis pa murgiem līdz puskūtij aizķepurojies. Viņš aizgājis atpakaļ un atkal apgūlies salmos. Bet tiklīdz aizmidzis, tam mācies virsū tāds vecs sirms kungs un sācis to žņaugt. «Ak, tu nebaidies vis no maniem vēršiem, nu tagad es tev rādīšu,» teicis žņaudzējs. Kad modernieks pamodies, tad tam vairs pat krekla vīlītē nebijis sausuma. No tās reizes modernieks nekad vairs kūtī negulējis.