Ēni māžojas.

54. H. Skujiņa Bilskas pag.

Pie Antuža (Smiltenes pagastā) gubenīša nakts vidū stāvējis liels vīrietis, apsedzies ar baltu palagu. Baltais vīrietis stāvējis pie gubenīša durvim un cilvēkiem tas neaizticis. Kad kāds gribējis stāvētājam tuvāk pieiet, tad tas uzreiz pazudis.