Ēni māžojas.

56. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

Saimnieks braucis uz Valku. Pa pašu pusnakti šim gadījies braukt pa Žuldīnas silu. Saimnieks pa silu braukdams tā kā drusku piesnaudies un uzreiz jutis, ka zirgs apstājas. Nu šis ar uztrūcies no snaudiena un pavēris acis. Zirgs stāvējis un ausījies. Nu saimnieks ar sācis skatīties. Bīš dikti tumšs laiks un nemaz ar redzēt, ka vai acī dur. Saimnieks skatījies, ko skatījies un uzreiz pamanīš gluži pliku mātīti un tā gāsi pa ceļa malu un nākusi taisni virsū.

Dievs, stāvi man klā! iekliedzies saimnieks, jo šim bīš skaudīgi bailes. Kā nu saimnieks tā iekliedzies, tā plikā mātīte uzreiz pazudusi.