Ēni māžojas.

60. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

Ilgus gadus atpakaļ Aumeisteŗu Zaķu muižā slimojusi ilgi un grūti viena kalpa sieva. Naktī sieva redzējusi, nomodā būdama, ka pa durvim ienāk' ģaŗi gaŗi cilvēki, pienāk pie viņas gultas un skatās uz to. Tie esot bijuši mironi no Romiešu kapsētas. Romiešu kapsēta ir akmeņa laikmeta kapu kalns Zaķu muižā, Aumeisteru pagastā. Sieva palikusi arvienu slimāka un pa naktim sācis nākt arī vecs vecs vecis ar gaŗu sirmu bārdu un kūju rokā. Vecis aizlīdis aiz skapja un tur klaudzinājis ar kūju pret grīdu. Sieva beidzot atlabusi. Kad tā palikusi veselāka, tad arī gari to vairs neapciemojuši.