Ēni māžojas.

65. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz muižas bērni ganījuši cūkas pie Bānūža muižas (Bilskas pagastā) lielām rijām. Bērni spēlējuši trīpātarus (bērnu rotaļu) un viens puika iegājis rijā un gribējis salmos noslēpties Rijā bijuši pērngadējie salmi un salmu malā izrakta bedre. Kad puika piegājis pie salmiem, tam nezin kas ienācis prātā un tas trīs reizes iespļāvis bedrē. Bet tūliņ no bedres izstiepies tāds gaŗš un melns, kā cilvēks, ar tik gaŗu degunu, kā slotas kāts. Deguns bijis tik melns kā sodrēji. Puika briesmīgi pārbijies un kliegdams aizskrējis pie citiem bērniem.