Ēni māžojas.

6. Akmentiņš Lubānas pag. Zvidzienas apkārtnē.

Tas bijis klaušu laikos. Viena sieviete braukusi no Lubānas, bet te piepēži viens vīrietis kur gadījies kur ne - sēstoties vāģos un gribot, lai paved. Ak, Dieviņ tētīt, ko nu darīt!

Beidzot sadomājusi skaitīt lūgšanu. Noskaitot vienu reizi, nekā. Noskaitot otru reizi, vēl sēdot nepazīstamais vīrietis vāģos. Kā noskaitījusi trešo reizi, tā tas pazudis.