Ēni māžojas.

67. E. Poriete Tubānā, A. Aizsila kr.

Netālu no Lubānas atrodas liels mežs, ko sauc par Kalpu silu. Priekš kādiem 100 gadiem, tagadējais Kalpu sils izdedzis. Lubānas lielskungs dzinis ļaudis mežu sēt. Darbs bijis grūts, atpūtas maz un vagārs ļoti bargs. Daudzi cilvēki saslimuši, daži pat miruši no pārliecīgi gŗūtā darba un vagāra un kunga smagām nūjām. Pēc beigtā darba ļaudis jauno mežu nosaukuši par Kalpu silu. Pusdienas laikā tur nevarot iet ogot, jo ogotājus baidot spoki.