Ēni māžojas.

72. K. Bika Gaujienā.

Kurpnieks Vīgants gājis Sikšņu muižas daļā caur mežu, varbūt tā ap Augstbiržu māju aukstā ziemas laikā. Pulkstens varēja būt tā ap divpadsmit pašā pusnaktī. Te viņš uzreiz izdzird mežā mazu bērnu raudam ar smalku balsiņu. Šis tik noteicis : «Ko tu, zvērs, tur vari pieraudāt!» kā uz reiz bērns sācis raudāt pašam zem kājām. Gan šis spārdījis ar kājām, bet kā nepa licis, tā nepalicis mierā. Šis nu noskaitījis tēva reizi un metis krustu priekšā, un tik devies prom. Iznākušam jau meža malā tuvējās mājās gailis sācis dziedāt un arī bērna raudāšana palikusi mierā.