Ēni māžojas.

74. H. Skujiņa Bilskas pag.

Vagu silā (Bilskas pagastā) vecos laikos mitis kāds raudātājs, kas pa naktim silā žēli, žēli raudājis. Vienam vecam vīram gadījies naktī caur Vagu silu iet un raudātājs atkal raudājis. Vīrs zinājis, kas par lietu, un sācis dziedāt šo peršiņu:

«Ko tu raudi, nabadziņš,

Jo tavs Pestītājs vēl dzīvo,

Kas tev karsti, karsti mīļo.

Kas priekš tevis nomir's bija,

Priekš tev' dzīvo mūžīgi.»

Kad dziesmiņa bijusi nodziedāta, tad raudātājs apklusis. No tā laika viņš neticis vairs Vagu silā dzirdēts.