Ēni nogalina cilvēkus.

2.Trīna Saulīte Rikterē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 73, 21.

Vienā pirtī ap pulksten desmitiem katru nakti dega maza uguntiņa. Drošs puisis paņēmās nosargāt dedzinātāju un pra sīja par to rubli. Labi, aizgāja uz pirti, ielīda krāsnī un gaidīja, lai nāk uguntiņas dedzinātājs. Ap pulksten desmitiem arī ieradzīja divi baltus vīrus pirtī ienākam. Tie aizdedzināja sveci, apklāja galdu un sāka grāmatas lasīt. Vispēdīgi viens no viņiem sacīja uz otru: «Ko ar to darīsim, kas pirts krāsnī guļ? Puisim krāsnī metās nelabi ap sirdi, kad to dzirdēja. Drīzi abi vīri izvilka viņu no krāsns laukā, piekāra viņam to naudas rubli kaklā un palaida uz istabu. Kalnā uznācis, viņš vairs nevarēja neviena vārda izrunāt. Pēc necik ilga laika puisis nomira.