Ēni nogalina cilvēkus.

4. L. Grīnberģe no 45 g. v. J. Indriksones Nogalē.

Viens saimnieks, kas tirgojies ar lopiem, gājis nakti pulksten divos uz stalli zirgus kopt. Zirgiem aptrūkuši milti, saimnieks aizgājis uz klēti pēc miltiem. Te uzreiz viena balss uzprasījusi saimniekam: «Cik ir pulkstens?» Saimnieks neko neatbild, ņem tik savus miltus un iet kopties. Kad viņš nācis atpakaļ atkal viens saucis aiz klēts: «Cik ir pulkstens?» Saimnieks izskatījies - nevienu nav redzējis un gājis atkal pie miera. Otrā nedēļā saimnieks ar savu mazo dēlēnu braukuši mājā no pilsētas. Tikuši jau pie mājām. Te uzreiz no pažobeles izlecis melns vīrs un uzsaucis : «Ne soļa tālāk i Kāpēc tu man viņu nakt neteici, cik ir pulkstens, nu tev ir jāmirst!» Saimnieks pasmējies un gribējis braukt tālāk, bet turpat uz vietas izdzisis. Kad nobijies zēns ieskrējis istabā, pulkstens bijis patlaban atkal divi pēc pusnakts.