Ēni nogalina cilvēkus.

5. Skolnieks N. Melķis Strenčos.

Omuļu pagastā, Staļu muižā atrodas rija. Šī rija esot kādi deviņi simti gadu veca. Šīs rijas jumts ir apaudzis ar puspēdu gaŗām sūnām. Rijnieks, kas beidzamo reizi kurinājis riju, pieteicis, lai Jāņu naktī neviens neejot šai rijā gulēt. Tomēr radies viens pārdrošnieks, kas iegājis. Otrā rītā viņu atraduši beigtu. Par to ļaudis sadusmojušies un gribējuši riju nodedzināt. Pielaiduši rijai uguni no visiem četriem rijas stūŗiem. Bet tavu brīnumu - rija nav degusi.