Ēns dzīvnieka veidā, ka acim redzot aug.

2. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. GP. I. 166, 152.

Viens saimnieks iet uz tirgu jaunu zirgu pirkt; bet to nenopērk. Naktī viņam iegadās caur kapsētu uz māju iet, kur ierauga baltu zirgu pie krusta piesietu. Viņš atraisa zirgu un ved uz māju. No rīta saimnieks domā jauno zirgu iejāt. Bet līdz ko mugurā, tā zirgs iespraušļojās un aiziet kā vējš pa kalnu kalniem. Nu nabadziņš tūdaļ nopratis, kas par zirgu un tādēļ aizmetis krustu. To darot zirgs acumirklī pazudis un saimnieks atradies uz tās pašas kapsētas, kur baltiņu paņēmis.