Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug.

6. E. Krokums Talsos T. Dzintarkalna krājumā.

Reiz pusdienas laikā braucis kāds žīds pa meža celu, kur grāvmalā ieraudzījis vienu paklīdušu jēru blējam. Viņš noķēris to jēru un ielicis savos ratos. Tālāki braucot viņš pamana, ka zirgs vairs nevar ratus pavilkt žīds savu zirgu pēris gar šā, gan tā, bet nekas nelīdzējis. Žīds no bailēm piesaucis Mozu, Ābrāmu un Īzāku, bet zirgs kā neiet, tā neiet. Pēdīgi viņš piesaucis Dieva vārdu un metis krustu priekšā. Tad jērs palicis par melnu smagu kamolu, novēlies no ratiem un ieritējis grāvī. Žīds drebēdams uzcirtis zirgam un aizbraucis.