Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug.

7. J. A. Jansons Nogalē.

Viens žīds nosolījies nekad nepiesaukt Jēzu. Reiz vakarā žīds braucis un ieraudzījis pļavā ganāmies aunu. Žīds iecēlis aunu ratos un domājis priecīgi braukt tālāk. Bet zirgs nekust ne no vietas. Nu žīds apskatās - auns Jau palicis tik liels, ka visi rati pilni. Žīds nevarējis aunu nekā no ratiem izvelt un bailēs iesaucies: O, Jēsi! - Tad auns pārvērties par lielu vīru un smiedamies atskrējis atpakaļ.