Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug.

8. A. Mednis Limbažos, Folkloras krātuvē.

Bijusi tirgus diena. Vienam nabaga vīram nebijis nekā ko vest, bet braucis vien. Ieraudzījis ceļa malā mazu auneli. Ieņēmis to rates sev priekšā. Bet auns sācis augt, un pieauguši pamazām pilni rati ar kaudzi. Vīram palicis dikti bail. Pie upes gāzis ārā. Auns stipri nosmējies un nogājis dibenā, kā norūcis vien.