Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug.

12. J. A. Jansons Nogalē.

Viena meita gājusi novakarē gar kapsētu. Tai pie kājām atradies melns kaķis. Viņa paņēmusi kaķi rokās paglaudīt. Bet kaķis tik sācis augt arvienu lielāks un acis tam spīdējušas kā ogles. Nu meita nometusi kaķi un skrējusi uz māju, bet kaķis pārvērties par lielu melnu vīru un skrējis tai pakaļ.