Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug.

13. E. Grīnfogele Talsos T. Dzintarkalna krājumā.

Kāds pazīstams man stāstīja, ka 1922. gada vasaras svētku sestdienas naktī viņa māte ar divām sievietēm nākušas no laukiem atpakaļ uz Talsiem. Pie Villām viņām izskrējis uz ceļa kustonim līdzīgs melnums, kas vēlies viņām papriekšu, augdams ar katru brīdi lielāks. Melnais mākonis izaudzis tik liels, ka jau aizņēmis visu ceļu, bet nonākot pie kapiem, piepēži pazudis. Neviena no viņām neesot redzējusi, kur viņš palicis. Visas viņas ļoti sabijušās un nevarējušas saprast, kas tas tāds varētu būt. Otrā dienā viena no sievietēm saslimusi.