Ēni neredzami.

4. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

Reiz vienā vietā celta baznīca, bet cik par dienu uzmūrējuši, tik par nakti atkal bijis nojaukts. Tad nu griezušies pie viena gudra cilvēka pēc padoma, ko tur lai darot. Gudrais cilvēks teicis, ka citādi baznīcas nevarēšot uzcelt, kamēr tur nebūšot iemūrēts kāds cilvēks.

Nu sākuši meklēt tādu cilvēku, kas lautos sevi iemūrēties. Beidzot par lielu naudu arī atraduši vienu vīru, kas savai dzimtai par labu uzņēmies to izdarīt. Kad nu to vīru iemūrēiuši, tad arī to baznīcu varējuši uzcelt.