Ēni neredzami.

10. Skolniece E. Stuce Strenčos.

Trikātas pagastā, netālu no Vecstaldota mājas, vienā birzs malā stāv liels akmens. Pie šī akmens vecie cilvēki esot nesuši kādus upurus. Staldota mājā būvēta kūts, un saimnieks gribējis, lai akmeni ņem kūtij pamatam, bet neviens strādnieks nav uzdrošinājies akmeni aiztikt, jo baidījušies, ka nenotiek kāda nelaime. Beidzot saimnieks pavēlējis kalpam akmeni saskaldīt. Kalps jau sācis akmeni skaldīt, bet sieva viņu tā sabaidījusi, ka kalps aiz lielām bailēm nomiris. No tā laika akmeni neviens nav vairs aizticis.